Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce - wklej ten link do przeglądarki {%ViewInBrowser%} i wciśniej ENTER

crypto-security.pl
Odzyskiwanie skradzionych kryptowalut
Analizy blockchain
Bezpieczeństwo w transakcjach kryptowalutowych

crypto-security.pl | Newsletter


1,5 miliona złotych w kryptowalutach zabezpieczone przy wsparciu crypto-security.pl

Polskie organy ścigania zabezpieczyły kryptowaluty o wartości ok 1,5 miliona złotych w ramach śledztwa w sprawie tzw. oszustwa kryptowalutowego. Pokrzywdzony i klient crypto-security.pl utracił kryptowaluty (BTC, USDT i ETH) o łacznej wartości ok. 6 mln złotych w okresie luty-grudzień 2022 r. wysyłając je na portfele kryptowalutowe przestępców.

W zamian za kryptowaluty przestępcy wypłacili na portfel pokrzywdzonego bezwartościowy token o nazwie "Tether [USDT]" jako rzekomy "zysk" z inwestycji. Token ten można znaleźć w sieci Ethereum pod następującym linkiem: https://etherscan.io/token/0x40331eb48d295d35be0e05169d4bd1428c0853bd. Ostrzegamy przed oszustami posługującymi się tym tokenem. Tokenu tego proszę nie mylić z prawdziwym stable coinem "Tether USD [USDT]" wyemitowanym przez Bitfinex, który posiada stałą wartość 1USDT=1USD i można go w każdej chwili wymienić na każdej z większych giełd kryptowalutowych. Otrzymanego śmieciowego tokena nie można wymienić na giełdzie.

Pokrzywdzony, po zorientowaniu się że padł ofiarą oszustwa, skontaktował się z naszym Zespołem Szybkiego Reagowania. Wkrótce potem rozpoczęliśmy działania związane z odzyskaniem funduszy klienta. Pierwsza część pracy to analityczny raport blockchain, który określił giełdy kryptowalutowe, na które trafiły wyłudzone od klienta kryptowaluty. Na polecenie organów ścigania giełdy zgodziły się zablokować podejrzane konta wraz ze znajdującymi się na nich kryptowalutami.

Ta sprawa jeszcze się nie zakończyła - dzięki bardzo dobrej współpracy z giełdami ustalane są kolejne serwisy do których trafiły wyłudzone środki. O dalszym rozwoju wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Zabezpieczenie kryptowalut było możliwe dzięki szybkiej reakcji ofiary, dobrej współpracy z giełdami kryptowalut oraz właściwym działaniom funkcjonariusza organu ścigania prowadzącego śledztwo. Nasz zespół  crypto-security cały czas zapewnia wsparcie analityczne i doradztwo w tym postępowaniu.


Kryptowaluty utracone w wyniku ataków typu ransomware, włamań lub innych nielegalnych działań często można wyśledzić i odzyskać. Sprawcy mogą zostać schwytani i ukarani, ich kryptowaluty zabezpieczone, a majątek skonfiskowany w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Wymaga to jednak szybkich i zdecydowanych działań ze strony poszkodowanych - powiadomienia organów ścigania oraz firmy specjalizującej się w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut.

Na naszej stronie www.crypto-security.pl znajdziesz wszystkie nasze informacje kontaktowe. Posiadamy zespół szybkiego reagowania którego zadaniem jest namierzenie kryptowalut w jak najkrótszym możliwym czasie.

Uzyskaj więcej informacji na temat tej sprawy - napisz do nas: info@crypto-security.pl 

©2021 crypto-security.pl
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo znalazłeś się na liście newsletter strony crypto-security.pl

Nasz adres korespondencyjny to:
Crypto-Security
ul. Domaniewska 35A/40
02-672 Warszawa
info@crypto-security.pl
tel, (+48) 731430414
Wypisz się z tej listy - wklej link do przeglądarki {%UnsubscribeLink%} i wciśnij ENTER