Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce - wklej ten link do przeglądarki {%ViewInBrowser%} i wciśniej ENTER

crypto-security.pl
Odzyskiwanie skradzionych kryptowalut
Analizy blockchain
Bezpieczeństwo w transakcjach kryptowalutowych

crypto-security.pl | Newsletter


Nakazano zwrot do pokrzywdzonego 620 tys. złotych w kryptowalutach zabezpieczone przy wsparciu crypto-security.pl

Polskie organy ścigania zarządziły zwrot kryptowalut o wartości ok. 620 tysięcy złotych do naszego klienta w ramach śledztwa w sprawie tzw. oszustwa inwestycyjnego. O toczącym się postępowaniu informowaliśmy w naszym biuletynie z 24 marca i 6 czerwca b.r. Od ostatniej informacji udało się potwierdzić, że organy ścigania zarządziły zwrot wcześniej zabezpieczonych przy naszym wsparciu kryptowalut (BTC i USDT) o wartości ok 620 tys. złotych. 

Pokrzywdzony i klient crypto-security.pl utracił 5.28 BTC o ówczesnej wartości 1.2 miliona złotych w okresie marzec 2021 r. - marzec 2022 r. wypłacając kryptowalutę na portfele przestępców. Po zorientowaniu się że padł ofiarą oszustwa, Pokrzywdzony skontaktował się z naszym Zespołem Szybkiego Reagowania w czerwcu 2022 r. - wkrótce potem rozpoczęliśmy działania związane z odzyskaniem funduszy klienta.

Pierwsza część pracy to analityczny raport blockchain, który określił giełdy kryptowalutowe, na które trafiły wyłudzone od klienta kryptowaluty.  Na wniosek klienta jedna z giełd zgodziła się na blokadę podejrzanego rachunku. Na polecenie organów ścigania pozostałe giełdy zgodziły się zablokować podejrzane konta wraz ze znajdującymi się na nich kryptowalutami.

Obecnie dzięki bardzo dobrej współpracy z giełdami zidentyfikowaliśmy kolejne rachunki/serwisy do których trafiły wyłudzone środki w celu zabezpieczenia środków aż do pokrycia całości szkody. O dalszym rozwoju wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Zabezpieczenie kryptowalut było możliwe dzięki szybkiej reakcji ofiary, dobrej współpracy z giełdami kryptowalut oraz właściwym działaniom funkcjonariusza organu ścigania prowadzącego śledztwo. Nasz zespół  crypto-security cały czas zapewnia wsparcie analityczne i doradztwo w tym postępowaniu.


Kryptowaluty utracone w wyniku ataków typu ransomware, włamań lub innych nielegalnych działań często można wyśledzić i odzyskać. Sprawcy mogą zostać schwytani i ukarani, ich kryptowaluty zabezpieczone, a majątek skonfiskowany w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Wymaga to jednak szybkich i zdecydowanych działań ze strony poszkodowanych - powiadomienia organów ścigania oraz firmy specjalizującej się w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut.

Na naszej stronie www.crypto-security.pl znajdziesz wszystkie nasze informacje kontaktowe. Posiadamy zespół szybkiego reagowania którego zadaniem jest namierzenie kryptowalut w jak najkrótszym możliwym czasie.

Uzyskaj więcej informacji na temat tej sprawy - napisz do nas: info@crypto-security.pl 

©2021 crypto-security.pl
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo znalazłeś się na liście newsletter strony crypto-security.pl

Nasz adres korespondencyjny to:
Crypto-Security
ul. Domaniewska 35A/40
02-672 Warszawa
info@crypto-security.pl
tel, (+48) 731430414
Wypisz się z tej listy - wklej link do przeglądarki {%UnsubscribeLink%} i wciśnij ENTER