Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce - wklej ten link do przeglądarki {%ViewInBrowser%} i wciśniej ENTER

crypto-security.pl
Odzyskiwanie skradzionych kryptowalut
Analizy blockchain
Bezpieczeństwo w transakcjach kryptowalutowych

crypto-security.pl | Newsletter


Sąd przedłużył zabezpieczenie na majątku przestępcy wytypowanego przy wsparciu crypto-security.pl

Sąd Tureckiej Republiki Cypru Północnego na posiedzeniu w dniu 1 czerwca b.r. przedłużył zabezpieczenie na majątku podejrzanego o kradzież 102 ETH z portfela klienta crypto-security. Proces podejrzanego rozpocznie się wkrótce.

Pokrzywdzony i klient crypto-security.pl utracił 102 ETH o ówczesnej wartości ok 350 tys dolarów we wrześniu 2021 r. ze swojego prywatnego portfela Trust Wallet. Po zorientowaniu się że kryptowaluty zostały skradzione, pokrzywdzony skontaktował się z naszym Zespołem Szybkiego Reagowania - wkrótce potem rozpoczęliśmy działania związane z odzyskaniem funduszy klienta.

Pierwsza część pracy to analityczny raport blockchain, który określił giełdę kryptowalutową i rachunki, na które trafiły wyłudzone od klienta kryptowaluty.  Na skutek działań naszych i klienta giełda zgodziła się zablokować podejrzane rachunki i zgromadzone na nich krypto aktywa. Na polecenie organów ścigania operator giełdy dostarczył dane posiadaczy rachunków i operacji, które umożliwiły identyfikację osób zaangażowanych w przestępstwo.

16 lutego 2022 r. funkcjonariusze tamtejszego policyjnego Wydziału ds. Przestępczości Finansowej dokonali przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstwa.

Podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do Sądu Tureckiej Republiki Cypru Północnego, który postanowił o jego aresztowaniu. Zabezpieczono jego majątek na poczet grożących mu kar, kosztów sądowych i środków kompensacyjnych. 1 czerwca b.r. w oczekiwaniu na rozpoczecie procesu sąd wydał kolejne postanowienie o przedłużeniu ww. zabezpieczenia. Jest to pierwsza sprawa o kradzież kryptowalut w Tureckiej Republice Cypru Północnego, została ona szeroko opisana w tamtejszych mediach - kliknij by przeczytać artykuł: https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/buyuk-vurgun-7-h92403.html 

Zarówno w niniejszym jak i w każdym innym przypadku którym się zajmujemy, naszym celem jest by klient i ofiara przestępstwa otrzymał zwrot całości utraconych środków wraz z kosztami które poniósł w związku ze sprawą. O dalszym rozwoju wydarzeń w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Wytypowanie podejrzanych i zabezpieczenie majątku było możliwe dzięki szybkiej reakcji ofiary, dobrej współpracy z giełdami kryptowalut oraz właściwym działaniom funkcjonariuszy organu ścigania prowadzącego śledztwo. Nasz zespół  crypto-security cały czas zapewnia wsparcie analityczne i doradztwo w tym postępowaniu.


Kryptowaluty utracone w wyniku ataków typu ransomware, włamań lub innych nielegalnych działań często można wyśledzić i odzyskać. Sprawcy mogą zostać schwytani i ukarani, ich kryptowaluty zabezpieczone, a majątek skonfiskowany w celu naprawienia wyrządzonej szkody. Wymaga to jednak szybkich i zdecydowanych działań ze strony poszkodowanych - powiadomienia organów ścigania oraz firmy specjalizującej się w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut.

Na naszej stronie www.crypto-security.pl znajdziesz wszystkie nasze informacje kontaktowe. Posiadamy zespół szybkiego reagowania którego zadaniem jest namierzenie kryptowalut w jak najkrótszym możliwym czasie.

Uzyskaj więcej informacji na temat tej sprawy - napisz do nas: info@crypto-security.pl 

©2021 crypto-security.pl
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo znalazłeś się na liście newsletter strony crypto-security.pl

Nasz adres korespondencyjny to:
Crypto-Security
ul. Domaniewska 35A/40
02-672 Warszawa
info@crypto-security.pl
tel, (+48) 731430414
Wypisz się z tej listy - wklej link do przeglądarki {%UnsubscribeLink%} i wciśnij ENTER